Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych - serwis informacyjny

powrót e-mail szukaj
szukaj Strona główna Misje/kontyngenty Aktualności Galeria Linki Do pobrania
Dowództwo Operacyjne
Rodzajów Sił Zbrojnych
Pion Planowania Pion Wsparcia Pion Operacyjny Praca w PKW Pion Głównego Księgowego Radca Prawny Wydział Prasowy Kto jest Kim ? Kontakt Pamięci generała Anakonda 2014 Zamówienia publiczne Polemiki i sprostowania Wniosek dyplomatyczny Diplomatic Clearance Newsletter
Dzisiaj przed południem Polska Grupa Bojowa (PGB) przejęła odpowiedzialność za realizację zadań w rejonach prowincji Ghazni i Paktika.
2007-06-14

W obecności wiceambasadora RP, dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego, gubernatora prowincji Paktika oraz przedstawicieli parlamentu afgańskiego, dowódca Polskiej Grupy Bojowej ppłk Adam Stręk przyjął obowiązki od ppłk Davida J. Woods'a- dowódcy amerykańskiego batalionu. Teraz polscy żołnierze będą w pełnym zakresie wykonywać swoje zadania w tym rejonie.
Od dzisiaj operacyjne zadania dla PGB będzie stawiać Dowódca 4 Brygadowej Grupy Bojowej (4BCT – Brigade Combat Team) – Amerykanin płk Schwaitzer.

Polska Grupa Bojowa, składająca się z 3 zespołów bojowych, osiagnęła gotowość jako ostatni element Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie, który działa już od kilku miesięcy. W składzie PGB jest także amerykańska kompania, która będzie realizować zadania wspólnie z polskimi żołnierzami.
Jeden zespół bojowy, zgodnie z sojuszniczymi planami, osiągnie gotowość w ciągu najbliższych dni.

Polskie Rosomaki i hummery będą wyjeżdżać w strefę, aby przywrócić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom Afganistanu.
Od stycznia PKW Afganistan realizuje zadania na rzecz wsparcia bezpieczeństwa i pokoju.

Rzecznik prasowy
PKW Afganistan
mjr Wojciech Kaliszczak

***************

Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
Obecnie Siły Zbrojne RP uczestniczą na terytorium Afganistanu w misji natowskiej ISAF. Operacja stabilizacyjna w Afganistanie stanowi dla Sił Zbrojnych RP największe wyzwanie przed jakimi stanęły w ostatnich latach. Misja realizowana jest w warunkach kulturowych, cywilizacyjnych i klimatycznych całkowicie odbiegających od realiów europejskich.

Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu w ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa w Afganistanie (International Securift-Assistance Force - ISAF) liczy 1161 żołnierzy (stan na 30 maja 2007 r.).
Podstawy prawne wyznaczenia żołnierzy do służby w misji ISAF
• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu SZ RP poza granicami państwa;
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa;
• Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie badań lekarskich żołnierzy zawodowych skierowanych do służby poza granicami państwa oraz powracających do kraju po zakończeniu tej służby;
• Decyzja Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2006 r. w sprawie przygotowania Zgrupowania Wschód PKW w Islamskim Państwie Afganistanu;
• Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych w sprawie przygotowania Zgrupowania Wschód Afganistan w składzie PKW w Islamskim Państwie Afganistanu;

Podstawowe informacje dotyczące Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

1. Skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wyznaczonego dla sił ISAF tworzą żołnierze:
- 18. batalionu desantowo-szturmowego z Bielska-Białej,
- 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza,
- 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa,
- 25. Brygady Kawalerii Powietrznej,
- 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca,
- 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej,
- grupy ds. Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC),
- Centralnej Grupy Działań Psychologicznych,
- Żandarmerii Wojskowej.

Dowódcą PKW jest gen. bryg. Marek TOMASZYCKI, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej ppłk Adam STRĘK.

2. Przerzut PKW
Przerzut sił i środków PKW Afganistan do rejonu operacyjnego realizowany był etapowo przy pomocy transportu powietrznego, morskiego i lądowego do połowy maja 2007 roku, z wykorzystaniem m.in. samolotów Boeing 767 i C-17 oraz statków typu Ro-Ro. Środki transportu zabezpieczane zostały przez Stany Zjednoczone. Całość sprzętu i środków bojowych przetransportowana została do baz w kwietniu. W sumie przemieszczono około 1200 żołnierzy.

3. Rozmieszczenie PKW
a) Region Północ - Mazer-e-Sharif:
- oficerowie do sztabu Prowincjonalnego Zespołu Odbudowy (PRT)
- Mobilny Zespół Obserwacyjny.

b) Region Wschód:
Bagram:
- Dowództwo Polskiego Kontyngentu Wojskowego;

prowincje Ghazni i Paktika:
- Polska Grupa Bojowa, Narodowy Element Wsparcia (NSE) oraz Operacyjny Zespół Doradczo Łącznikowy.

c) Region Stolica
Kabul:
- komponent Międzynarodowego Korpusu Północ Wschód (ze Szczecina) wchodzący w skład dowództwa ISAF;
- oficerowie do Dowództwa Regionalnego Stolica;
- dwaj generałowie z grupami wsparcia wykonujący zadania bezpośrednio na rzecz Ministerstwa Obrony Afganistanu oraz Połączonego Dowództwa ds. Bezpieczeństwa i Transformacji;

d) Region Południe – prowincja Kandahar:
- żołnierze wojsk specjalnych.

4. Zadania PKW
- zapewnienie bezpieczeństwa w Afgańskiej Strefie Rozwoju w prowincji Ghazni i Paktika;
- ochrona realizowanych projektów odbudowy w własnej strefie odpowiedzialności;
- szkolenie armii afgańskiej i policji.

5. Wyposażenie i uzbrojenie PKW
Dla potrzeb Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie przeznaczono najnowocześniejsze uzbrojenie i wyposażenie, jakie znajduje się na wyposażeniu Wojska Polskiego. Dokonano także szeregu zakupów oraz dostosowania posiadanego wyposażenia do warunków, w jakich polscy żołnierze pełnić będą służbę w Afganistanie. Ponadto w celu maksymalnego zwiększenia bezpieczeństwa polskich żołnierzy, kontyngent otrzymuje najnowocześniejszy, dostępny sprzęt:
- samochody HMMWV
- moździerze
- 7,62-mm karabin maszynowy
- granatnik Pallad-D
- 9-mm pistolety WIST
- 5,56-mm kbs Mini-Beryl
- granatniki RPG-7 i Pallad-M,
- broń osobista: 9-mm pistolety WIST; 5,56-mm kbs Beryl i Mini-Beryl,
- kamizelki kuloodporne i hełmy kompozytowe,
- kamery noktowizyjne,
- środki łączności zapewniające łączność satelitarną i radiową,
- urządzenia zakłócające odpalanie improwizowanych ładunków wybuchowych,
- urządzenia określające położenie wojsk własnych,
- systemy zobrazowania pola walki,
- systemy zakłócania sterowaniem zdalnie odpalanych ładunków wybuchowych,
- systemy naprowadzania i wskazywania celów na podczerwień,
- system lokalizacji strzelca i wybuchu,
- sprzęt noktowizyjny umożliwiający prowadzenie działań w nocy.

W celu zapewnienia polskim żołnierzom maksymalnego bezpieczeństwa, trwają prace nad doposażeniem kołowych transporterów opancerzonych Rosomak w:
- dodatkowe opancerzenie;
- system dostępu radiowego PNR 500;
- radiostację KF 5800 H i urządzenie KOMUT 10TA;
- system lokalizacji i śledzenia wojsk własnych AFTS;
- łańcuchy przeciwpoślizgowe, plandekę, drut ostrzowy;
- dodatkowe kamery boczne;
- akustyczny System Lokalizacji Strzału.

6. Wyszkolenie i przygotowanie żołnierzy PKW

Szkolenie, jakie przeszli żołnierze, tworzący PKW Afganistan, było wieloetapowe i obejmowało m. in. następujące elementy:
- w październiku ub.r. rozpoczęto formowanie pododdziałów i wstępne szkolenia żołnierzy,
- w listopadzie ub.r. prowadzono szkolenie specjalistyczne i zgrywające na poziomie drużyny i plutonu. Zajęcia realizowano w Ośrodkach Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych między innymi w Kotlinie Kłodzkiej, Bieszczadach i Tatrach. Korzystając z wiedzy i doświadczenia ratowników górskich, doskonalono techniki
poruszania się w terenie górzystym. Zrealizowano zajęcia z bytowania w górach, wspinaczki górskiej, ewakuacji rannych przy użyciu śmigłowców, jazdy w górach kołowymi transporterami opancerzonymi Rosomak oraz HMMWV;
- w grudniu 2006 r. podczas szkolenia w ośrodku Hohenfels (Niemcy) żołnierze z poszczególnych zespołów bojowych wykonali szereg najróżniejszych strzelań sytuacyjnych, trenowali zachowanie się na wypadek ostrzału konwoju, zasadzki, doskonalili procedury dowodzenia i łączności. Ich poziom wyszkolenia został oceniony bardzo wysoko, a zespoły otrzymały certyfikacje potwierdzające zdolność do wykonywania określonych zadań. Po tym etapie szkolenia żołnierze wykorzystali krótkie urlopy wypoczynkowe;
- w styczniu 2007 r. żołnierze ćwiczyli na poligonie Nowa Dęba, Trzcianiec, Rabe, Czarne. Był to okres zgrywania całego komponentu wydzielanego do ISAF: dowództwa, sztabu, zespołów bojowych, zespołów wsparcia i zabezpieczenia;
- w styczniu i lutym realizowano szkolenie w Ośrodku Zurbanizowanym Wędrzyn;
- w lutym zrealizowano ćwiczenie Dowódczo - Sztabowe (CPX) BAGRAM oraz ćwiczenie Taktyczne Grupy Bojowej ISAF (LIVEX) BAGRAM.
Przygotowania zakończono certyfikacją kontyngentu. Żandarmeria Wojskowa, która także wejdzie w skład PKW Afganistan, w ramach działań zapobiegawczych przebadała na obecność narkotyków w organizmie ponad 1000 żołnierzy – wyniki wszystkich badań były negatywne.

7. Koszty misji w Afganistanie
Wydatki zaplanowane w budżecie MON na udział w polskich żołnierzy w operacji ISAF wynoszą ok. 300 mln zł, z tego 170 mln zł na bieżące oraz 130 mln zł na zakup sprzętu i wyposażenia związanego z udziałem w operacji.

8. Ubezpieczenie żołnierzy
Świadczenia odszkodowawcze, oprócz wynikających z resortowych przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, wynoszą:
- z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 200.00 tys. zł,
- z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku – 1.000 zł za każdy 1% stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Udział Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach operacji Enduring Freedom

Podstawą utworzenia i funkcjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie było Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2001 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Sił Sojuszniczych w Islamskim Państwie Afganistanu, Republice Tadżykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim. Postanowienie zostało wydane na wniosek Prezesa Rady Ministrów, który w imieniu Rady Ministrów w dniu 22 listopada 2001 wystąpił z wnioskiem do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Była to odpowiedź rządu RP na oficjalną prośbę władz USA, które zwróciły się do władz RP o udział polskich jednostek w operacji Enduring Freedom w Afganistanie. Operacja Eduring Freedom jest realizowana na podstawie art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych stanowiącym o prawie państw do samoobrony indywidualnej lub zbiorowej oraz z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ Nr 1368 z 12 września 2001 roku. Rozpoczęła się 7 października 2001 roku jako bezpośredni wynik ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Operacja ta prowadzona jest przez siły koalicyjne pod przewodnictwem USA.

Zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w operację Eduring Freedom rozpoczęło się 16 marca 2002 r. Dotychczas w 9 zmianach PKW służbę pełniło 1070 żołnierzy i pracowników wojska. Od początku operacji polski kontyngent stacjonował w amerykańskiej bazie Bagram.

Zadaniem PKW jest wzmacnianie sił państw sojuszniczych w zakresie konwojowania, obrony i ochrony obiektów oraz zabezpieczenia logistycznego, rozpoznanie terenu i obiektów pod względem ładunków wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych, rozminowywanie terenu, przygotowywanie przepraw przez pola minowe, budowa obiektów fortyfikacyjnych oraz ochrona lotniska w Bagram.

Koszty związane z tą misją w 2007 roku przewidywane są na poziomie - 13,3 mln zł. Planowane wydatki operacji w 2007 roku nie obejmują zakupów sprzętu i wyposażenia związanego z udziałem w operacji, które realizowane będą w ramach centralnych planów rzeczowych (plan modernizacji technicznej oraz plan zakupu środków materiałowych).

DOWÓDZTWO KOMPOZYTOWE
Dowództwo i sztab operacji ISAF tworzy tzw. dowództwo kompozytowe. Obsadzane jest ono rotacyjnie przez poszczególne dowództwa komponentów lądowych NATO (ang. LCC – Land Command Component) i uzupełniane żołnierzami z wszystkich państw biorących udział w operacji. Rotacja żołnierzy dowództwa i sztabu misji ISAF następuje co sześć, dziewięć lub dwanaście miesięcy służby i jest zależna od zajmowanego stanowiska.
W chwili obecnej dowództwo i sztab misji ISAF oparte jest w głównej mierze na kadrze wywodzącej się z Korpusu Północ-Wschód ze Szczecina. Z chwilą przejęcia dowodzenia misji przez kolejne komponenty lądowe NATO, zgodnie z planem rotacji dowództwa ISAF, Polska nadal zachowa stanowiska siedmiu oficerów sztabu misji wydzielone wyłącznie dla żołnierzy Wojska Polskiego.

http://www.isaf.wp.mil.pl
http://www.isaf.wp.mil.pl/kontyngent.htmlPraca w Polskich Kontyngentach Wojskowych!